Search This Blog

นร.ร.ร.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

คอมธุรกิจฯวช.ยโสธร (เลิงฯ)

ดูทั้งหมด »

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทเรียนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บธ 0120 (1/2558)

บทเรียนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บธ 0120
สำหรับ นักศึกษา 
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน
จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา 
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
 คำอธิบายรายวิชา บธ 0120

1.1  สอบก่อนเรียนครั้งที่ 1 
1.2 ใบความรู้  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สอบหลังเรียนคร้งที่ 1

เช็คผลการสอบ ก่อน      เช็คผลการสอบ หลัง

โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-Commerce
http://wordpress.com/
คู่มือ Wordpress

  

  


Share This!


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates