Search This Blog

นร.ร.ร.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

คอมธุรกิจฯวช.ยโสธร (เลิงฯ)

ดูทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บธ 0110 (1/2558)


 คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บธ 0110
          หลักการทั่วไปในการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน คำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมShare This!


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates