วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6/2559 term 1

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีม.6/2559 term 1   โรงเรียนอำนาจเจริญ

รวมใบความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น..Dev-C++ : การดาวน์โหลดและวิธีติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ดาวน์โหลดโปรแกรม DEV C ตรงนี้ครับ..

1. ภาษา C ง่ายนิดเดียว
2. สอน C++ : บทที่ 1 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ด้วย Dev-C++
3. ครูพนัส C programming
4. ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5. ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด…(ลองดูแล้วทำตาม)

6. ตัวดำเนินการ ภาษาซี 
ก่อนสอบ อย่่าลืมอ่านใบความรู้ก่อนสอบทุกครั้ง

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //////////////////////////
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1  แก้ตัว 
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีคะแนน 50 คะแนนแรก
(หากคนที่มีคะแนนแล้ว อยากสอบ ก็อนุญาติให้สอบลองดูได้ครับ)
สอบครั้งที่ 1 อนุญาติให้สอบได้ ไม่เกิน 3 ครั้งนะครับ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //////////////////////////
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 
 สอบครั้งที่ 1 อนุญาติให้สอบได้ ไม่เกิน 2 ครั้งนะครับ

------------------------3-------------------
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3
 สอบครั้งที่ 1 อนุญาติให้สอบได้ ไม่เกิน 2 ครั้งนะครับ


/////////////////////////////////////


(คลิกดูคะแนนทั้งหมด)

Read More

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บทเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ นักศึกษา ปี 1/2559

บทเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ นักศึกษา ปี 1/2559
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

รายวิชา บธ 0107   

1.1 ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป  (คลิก)  
      ใช้ Gmail เข้าสู่ระบบก่อนนะครับ

       ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียน (กรุณาอย่ากรอกซ้ำนะจ๊ะ)   


งานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาออกแบบแผ่นพับแนะนำตนเอง แล้วปริ้นส่ง พร้อมไฟล์ในวันที่ 14 ส.ค. 2559 (เป็นแผ่นสี หรือขาวดำก็ได้ ) โดยใช้โปรแกรม MicroSolf Word


Read More

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิชาระบบฐานข้อมูล (นศ.ปี2/58 คอมธุรกิจ วชช.ยโสธร สาขาเลิงนกทา)

ห้นักศึกษาทำตามคำสั่งในตารางด้านล่างอย่างรัดกุมและเคร่งครัด ซึ่งทุกชิ้นงานและแบบทดสอบจะส่งผลต่อผลการเรียนหน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล
1.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

1.2 บทเรียนหน่วยที่ 1
1.3 ทดสอบหลังเรียน
      ผลการทดสอบ

หน่วยที่ 2

ทำความรู้จักกับโปรแกรม MS Access 2007
2.1 ทดสอบก่อนเรียน
    ผลการทดสอบ

2.2 บทเรียนหน่วยที่ 2
2.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ
หน่วยที่ 3

การจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007

 3.1 ทดสอบก่อนเรียน
      ผลการทดสอบ

3.2 บทเรียนหน่วยที่ 3
  3.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ
หน่วยที่ 4
กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์และรูปแบบ
           4.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

4.2 บทเรียนหน่วยที่ 4
  4.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ
หน่วยที่ 5
สร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี 
           5.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

5.2 บทเรียนหน่วยที่ 5
  5.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ
หน่วยที่ 6สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  6.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

6.2 บทเรียนหน่วยที่ 6
  6.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

หน่วยที่ 7การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลใน7.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ
7.2 บทเรียนหน่วยที่ 7
  7.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ
Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates