Search This Blog

นร.ร.ร.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

คอมธุรกิจฯวช.ยโสธร (เลิงฯ)

ดูทั้งหมด »

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วชช.ยโสธร คอมฯปี1 term 2/2559

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (บธ 0112)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)
ปี 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทอม 2/2559
 เช็คชื่อ 


Unit 1 พื้นฐานเครือข่าย


Unit 2  อุปกรณ์เครือข่าย       1. เช็คชื่อครั้งที่ 22.1 สายคู่เกลียวบิดimageแบบทดสอบ ก่อนเรียน  imageใบความรู้ หน่วยที่  2.1
imageแบบทดสอบ หลังเรียน
imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.1
2.2 สายโคแอคเชียลimageแบบทดสอบ ก่อนเรียน
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.2
imageแบบทดสอบ หลังเรียน 
      imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.2
      imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.2 

2.3  สายใยแก้วนำแสงimageแบบทดสอบก่อนเรียน
image ใบความรู้ที่ 2.3
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.3      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.3

2.4  เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์
   
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.4
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.4      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.4

2.5  บริดจ์และเราท์เตอร์
   
image แบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.5
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.5      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.5Unit 3.
เทคโนโลยีระบบแลน
3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย (Topology)      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.1
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.1
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.1
imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.1
3.2 อีเธอรเน็ต โทเคนริงและ FDDI
      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.2
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.2
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.2
imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.2
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.2


ปล.  ขอขอบพระคุณเอกสารจากอาจารย์สรวิชญ์ชัย  ว่องรัตนานุกูล จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Read More

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิชาการโปรแกรม เรื่องภาษาซี (ม.4/6-2559 เทอม 2)


การเขียนโปรแกรมภาษา C

1. ให้นักเรียนลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บ http://www.programming.in.th/
แล้วให้ทำเรียนเรียนรู้ใน
เริ่มต้นที่ Tutorial ให้ผ่าน 100% (5 แต้ม)
tark ผ่านด่านระดับง่าย แต่ละด่านมีคะแนนตามความยาก (20 แต้ม)
Challenge ผ่านทุกระดับ ( 5 แต้ม)

-------------------------------------------------------------

 2. ใช้โปรแกรม Dev C ในการเขียนโปรแกรม
==>> บทเรียน ภาษาซี มี 7 หน่วย คลิกเข้าเรียน
2.1 ตัวแปรสตริง
2.2 ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ และข้อความ (สตริง)
โจทย์ตัวอย่างไว้สำหรับทดสอบตนเองที่บ้านครับ

-------------------------------------------------------------

3. - สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1      15 แต้ม
    - สอบทฤษฎี ครั้งที่ 1      15 แต้ม

          คลิกสอบที่นี่        ดูผลการทดสอบ

คนที่ผ่านต้องมีคะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป
คนใดไม่ผ่าน คลิกสอบแก้ตัวที่นี่ ดูผลการทดสอบ
(ให้สอบได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องสอบจนได้คะแนนเต็ม)

-------------------------------------------------------------
- สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 2         15 แต้ม
- สอบทฤษฎี ครั้งที่ 2        20 แต้ม
คลิกสอบที่นี่      ดูผลการทดสอบ

สอบครั้งที่ 2 ใหม่

คนใดไม่ผ่าน คลิกสอบแก้ตัวที่นี่        ดูผลการทดสอบ
(ให้สอบได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องสอบจนได้คะแนนเต็ม)

-------------------------------------------------------------
- สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 3            25 แต้ม
- สอบทฤษฎี ครั้งที่ 3           30 แต้ม (Final)

คลิกสอบที่นี่      ดูผลการทดสอบ

-------------------------------------------------------------

4. เลือกส่งงานถนัด 20 แต้ม
(เป็นคะแนนพิเศษสำหรับความถนัดหลากหลายโปรแกรม)
4.1 งานเกี่ยวกับโปรแกรม 3D เป็น animation 3D
4.2 งานเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเกมส์
4.3 งานเกี่ยวกับ WebSite
4.4 งานเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนต์สั้น หรือโฆษณา 30 วินาทีขึ้นไป (คิดเอง)
4.5 งานเกี่ยวเขียนโปรแกรมภาษาไดก็ได้ เป็นโปรแกรมที่คิดขึ้นมาเอง

บันทึกคะแนนRead More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates